KREATIVITI TERAS KECEMERLANGAN

SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI SK PADANG HILIRAN KUALA TERENGGANU

JALAN SULTAN MOHAMAD 20050 KUALA TERENGGANU | TEL:09-6241420 | FAX:09-6311400 | Email:TBA3092@yahoo.com.my | Kod Sek : TBA3092 | http://skpdghiliran.blogspot.com


WARGA GURU SESI 2014

WARGA GURU SESI 2014

STAFF SOKONGAN SKPH

STAFF SOKONGAN SKPH

Thursday

TEKNIK-TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU

a) Peneguhan Positif dan Peneguhan Negatif.

 • mengikut Skinner, apabila sesuatu gerakbalas atau tingkahlaku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulangi tingkahlaku operan ini akan bertambah.
 • tingkahlaku operan ini boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai dan diberi sebaik sahaja wujudnya tingkahlaku operan itu.
 • contoh peneguhan positif : memberi pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya sebaik sahaja tingkahlaku operan yang sesuai berlaku.
 • contoh peneguhan negative : menghalau seorang murid yang membuat bising dari kelas dengan tujuan tingkahlaku tersebut akan dihapuskan supaya murid-murid lain dapat meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tanpa gangguan.

b) Denda.

 • untuk menghentikan sesuatu tingkahlaku yang tidak diingini.
 • hanya boleh membawa kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu tingkahlaku yang tidak diingini biasanya diulangi lagi.

c) Reverse Psychology

 • menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkahlaku negatif kepada positif.
 • teknik ini memerlukan kemahiran guru memahami psikologi murid yang berkenaan serta mengenalpasti sikap, pandangan dan pemikiran dalamannya.
 • tujuan reverse psychology ialah untuk menginsafkan murid agar menghapuskan sikap negative dan memupuk sikap positif demi membentuk tingkahlaku yang diingini.

d) Shaping

 • proses pembentukan tingkahlaku yang diingini melalui beberapa peneguhan yang diberi secara beransur-ansur dekat kepada tindakbalas yang diharapkan.
 • pada mulanya, shaping digunakan untuk mengajar haiwan untuk melakukan aktiviti permainan seperti yang dapat dilihat dalam sarkas dan zoo. Mengikut ahli-ahli psikologi, proses shaping juga boleh digunakan untuk membentuk tingkahlaku manusia yang diingini.

e) Kontrak (lisan dan bertulis)

 • membuat perjanjian secara lisan atau menandatangani kontrak merupakan salah satu cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkahlaku negative kepada positif.
 • menandatangani kontrak secara formal di hadapan orang yang disanjungi, contohnya Guru Besar, akan meyakinkan murid berkenaan bahawa dia perlu memandang berat terhadap tindakan yang dijanjikan.
f) Kawalan kendiri
 • Menentukan tingkah laku yang ingin dimodifikasikan
 • Mengumpul data - mengenal pasti antiseden kawalan, menentukan respon peringkat awal, dan mengenal pasti akibat kawalan
 • Merancang program tindakan - memilih strategi untuk menambah atau mengurangkan kekuatan respon
 • Implement dan penilaian program
 • Penutup - menamatkan program


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More